EVENTS

Back to All Events

We make our own history: social movements and social change in Ireland (Belfast)

  • Gael-Ionad Mhic Goill 4 Whiterock Close, Upper Springfield Belfast (map)

Féile an Earraigh / West Belfast Spring Festival

Beidh caint agus ceardlann againn leis an ghníomhaí agus údár iomráiteach Laurence Cox ag amharc ar mhodhanna agus straitéisí le haghaigh gluaiseachtaí agus athruithe sóisialta anseo in Éirinn. Is taighdeoir gluaiseachtaí sóisialta díograiseach é Laurence Cox a bhfuil suim ar leith aige i “ngluaiseacht na ngluaiseachtaí” domhanda agus streachailtí frith-dhéine, eagrú lucht oibre in Éirinn, milieux ghulaiseacht shóisialta agus frithchultúir, Búdaithe luath Iatharacha san Áis, taighde teoirice agus páirtíochta an ghníomhaí.

Laurence Cox is an engaged social movements researcher interested in the global “movement of movements” and anti-austerity struggles, working-class community organising in Ireland, social movement milieux and counter-cultures, early western Buddhists in Asia, activist theorising and participatory research.